12/11/2015 Δέσποινα Καραγιάννη | Η εκπαίδευση είναι σημαντική για τη νόσο του Σακχαρώδη Διαβήτη | Δέσποινα Καραγιάννη | Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής ΔΠΘ

Share

1,242 total
597 video
Views:

Δ. Καραγιάννη Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής ΔΠΘ, τ. Διευθύντρια ΕΣΥ, Γενική Γραμματέας Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη

 
Sort by Date | Views
Δ. Καραγιάννη Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής ΔΠΘ, τ. Διευθύντρια ΕΣΥ, Γενική Γραμματέας Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη

Ένα από τα σημαντικότερα όπλα κατά του Διαβήτη είναι η εκπαίδευση του ασθενή να μάθει να ρυθμίζει τις τιμές του και να γνωρίζει πώς να τον αντιμετωπίσει.