Οφθαλμολογία

Interviews - 2nd Thessaloniki-Moorfields revision course in Ophthalmology

02.10.2015 3.052 total views
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, το οφθαλμολογικό κέντρο “Ophthalmica”...
Videos

Prof Seregard Stefan - President of European Society of Ophtalmology...

03.10.2014 1.219 total views
Dr. Stefan Seregard has a clinical interest focused on the management and care of...
Videos